2019 оны 12-р сарын 11-ний өдөр Хөх Сэрхийн нурууны Улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны ажилтан, албан хаагчид  хамгаалалтын захирааны 2019 оны Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэх нэгдсэн хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтнүүд болон байгаль хамгаалалгч нар өөрийн хариуцдаг ажлын чиглэлээр, 2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар мэдээлэл хийлээ. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now