Мэдээ мэдээлэл

их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгууллаа

Цааш унших

сургалтанд зохион байгууллаа

Цааш унших

БИОТЕХНИКИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ

2021 оны 02 сарын 15

биотехникийн арга хэмжээ

Цааш унших

биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэлээ

Цааш унших

ЭКО КЛУБ

2021 оны 01 сарын 12

эко клуб

Цааш унших

аргаль хонины тооллого судалгаа

Цааш унших

ТАРВАГНЫ СУДАЛГАА

2020 оны 08 сарын 12

тарвагны судалгаа

Цааш унших

"зөв дадал, ногоон ирээдүй, нийгмийн хариуцлагатай, байгаль орчинд ээлтэй байгууллага- 2020"

Цааш унших

календарь хэвлүүлэн тараав

Цааш унших

уулын туруутан амьтны мониторинг ажиглалтыг хийж гүйцэтгэлээ

Цааш унших

хөх сэрхийн нурууны дцг, чигэртэйн голын ай савын бцг-т биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэлээ

Цааш унших

хамгаалалтын захиргааны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж дүгнэлээ

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now