Мэдээ мэдээлэл

хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн,байгаль хамгаалагч нартай хамтран 10 дугаар сарын 20-23-ны өдрүүдэд хөх сэрхийн нурууны утхг-ын халиун бугын судалгааг хий...

Цааш унших

хөх сэрхийн нурууны дцг-т байдаг голуудын усны чанарын судалгааг ховд их сургуулийн багш доктор бурмаатай хамтран 10-р сарын 01-ээс 10 дугаар сарын 05-ны хоорон...

Цааш унших

2016 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр хамгаалалтын захиргааны дэргэд байгуулагдсан шуурхай багийн гишүүдийн хамт байгаль хамгаалагчдын ажилтай танилцаж гэнэтийн х...

Цааш унших

чигэртэн голын ай савын бцг-ын газар нутаг болох ганц мод дахь түүх соёлын дурсгалт газрыг хашиж хамгаалах ажлыг 08 дугаар сарын 26-ны өдөр нутгийн иргэдтэй хам...

Цааш унших

ПОСТЫН БАЙРТАЙ БОЛОВ

2016 оны 12 сарын 01

сумын итх-ын ээлжит чуулганаас орон нутгийн хөгжлийн сангаас 3.0 сая төгрөг шийдүүлж, постын байрны тохижуулалтын ажлыг стандарт шаардлагад нийцүүлэн тохижуулж...

Цааш унших

“наурыз”-ын баярыг угтаж орчны бохирдлыг бууруулах нийтийг хамарсан арга хэмжээнд дэлүүн сумын бүх байгууллагын төрийн албан хаагчид идэвхитэй оролцож 2016 оны...

Цааш унших

ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ӨДӨР

2016 оны 06 сарын 22

олон улсын цөлжилттэй тэмцэх өдрийг жил бүрийн 06 дугаар сарын 17-нд нүб-ын цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн нарийн бичгийн дарга нарын газраас тэмдэглэн өнгөрүүлэ...

Цааш унших

АВТОМАТ КАМЕР БАЙРШУУЛАВ

2016 оны 05 сарын 17

дэлхийн байгаль хамгаалах сантай хамтран хөх сэрхийн нурууны дцг-ын бага ямаатад ирвэсний судалгаа хийх зорилгоор 9 ш автомат камер байршуулав.

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now