Мэдээ мэдээлэл

хамгаалалтын захиргааны даргын төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын удирдамжын дагуу 2017 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр чигэртэйн голын ай савын бцг-т загасны зөрч...

Цааш унших

ЭКО КЛУБ БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 05 сарын 26

хөх сэрхийн нурууны утхг-т оршин суугч иргэдийн хүүхдүүдийг хамруулсан "хөх сэрх" нэртэй эко клубыг дэлүүн сумын ебс-ийн дотуур байрны дэргэд шинээр байгууллаа.

Цааш унших

хөх сэрхийн нурууны утхг-ын зэрлэг амьтадад нийт 100 кг давс,20 боодол өвс,200 кг хужир шүү тавьж биотехникийн арга хэмжээ зохион байгуулав.

Цааш унших

хамгаалалтын захиргааны дарга,ховд сумын засаг дарга ш.ерболаттай хамтран ажиллах гэрээ байгуулав.

Цааш унших

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАВ

2017 оны 05 сарын 16

хүн төвтэй байгаль хамгаалал тбб-аас зохион байгуулсан газар, загас, ойн нөөцийн эдэлбэрийн хариуцлагатай засаглалын сайн дурын зөвлөмжийн хэрэгжилтийг орон нут...

Цааш унших

МОД ТАРИВ

2017 оны 05 сарын 16

2017 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр "бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр"-өөр хөх сэрхийн нурууны утхг-ын хамгаалалтын захиргааны хамт олон байгууллагын гадна ...

Цааш унших

дэлүүн сумын эко клубын хүүхдүүдийн дунд эко аялал зохион байгуулав.аялалд нийт 15 хүүхэд 2 багш хамрагдав.

Цааш унших

хөх сэрхийн нурууны утхг-ын хамгаалалтын захиргаа байгаль хамгаалагчиддаа биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох төслө...

Цааш унших

2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр хөх сэрхийн нурууны утхг-ын хамгаалалтын захиргаанаас санаачлан сумын здтг-тай хамтран бүргэдийн баярыг дэлүүн суманд анх у...

Цааш унших

хөх сэрхийн нурууны утхг-т ирвэсний судалгаа хийх зорилгоор нийт 19 автомат камер байршуулав.

Цааш унших

хөх сэрхийн нурууны утхг-ын хамгаалалтын захиргаанаас нүүдлийн байгаль хамгаалал хайрцагыг дэлүүн сумын ебс-ийн дотуур байраар аялуулав.

Цааш унших

хөх сэрхийн нурууны утхг-ын хамгаалалтын захиргааны дарга,мэргэжилтэн,байгаль хамгаалагчид 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэж, өөрсдийн санал бодлыг солил...

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now