Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Нэгдсэн хяналт шалгалт

2019 оны 04 сарын 12

Нэгдсэн хяналт шалгалт

Эх дэлхийн цаг

2019 оны 04 сарын 02

Хөх Сэрхийн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа Эх дэлхийн цаг арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Гялгар уутыг хориглосонтой холбоотой мэдээлэл хүргэв

Биотехникийн арга хэмжээ авав

Биотехникийн арга хэмжээ

2019 оны 02 сарын 25

Хөх Сэрхийн нурууны ДЦГ-ын аргаль хонь янгир ямааны гол идээшил нутаг болох Бургаст хэсэгт Биотехникийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ.

Чигэртэйн голын ай савын БЦГ-ын хязгаарлалтын бүс болох Тугал нуурын баруун хойд хэсэгт мэдээллийн самбар байршуулав.

Дэлүүн сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн захиралтай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа

Хяналт шалгалтын ажил

2019 оны 02 сарын 13

Хөх Сэрхийн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны даргын удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтын ажил зохион байгууллаа.

Өврийн дэвтэр

2018 оны 08 сарын 06

Өврийн дэвтэр

Rally for ranger

2018 оны 08 сарын 06

Rally for ranger

Хог цэвэрлэв

2018 оны 08 сарын 06

Хог цэвэрлэв

Мод үржүүлгийн талбай байгуулав