Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Дэлүүн сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн захиралтай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа

Хяналт шалгалтын ажил

2019 оны 02 сарын 13

Хөх Сэрхийн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны даргын удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтын ажил зохион байгууллаа.

Өврийн дэвтэр

2018 оны 08 сарын 06

Өврийн дэвтэр

Rally for ranger

2018 оны 08 сарын 06

Rally for ranger

Хог цэвэрлэв

2018 оны 08 сарын 06

Хог цэвэрлэв

Мод үржүүлгийн талбай байгуулав

Хог цэвэрлэв

2018 оны 07 сарын 25

Хог цэвэрлэв

Мэдээллийн төв засварлав

2018 оны 07 сарын 25

Мэдээллийн төв засварлав

ЦАГ АШИГЛАЛТЫГ ЦАХИМЖУУЛАВ

Эх дэлхийн өдөр

2018 оны 04 сарын 28

Эх дэлхийн өдөр

Шинэ хаягтай боллоо

2018 оны 04 сарын 23

Шинэ хаягтай боллоо

Талархал

2018 оны 04 сарын 17

Талархал