Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

"Зөв дадал, ногоон ирээдүй, нийгмийн хариуцлагатай, байгаль орчинд ээлтэй байгууллага- 2020"

Календарь хэвлүүлэн тараав

Уулын туруутан амьтны мониторинг ажиглалтыг хийж гүйцэтгэлээ

Хөх Сэрхийн нурууны ДЦГ, Чигэртэйн голын ай савын БЦГ-т биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэлээ

Хамгаалалтын захиргааны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж дүгнэлээ

"ХОГГҮЙ ЦЭВЭРХЭН МОНГОЛ"

2019 оны 09 сарын 27

Ганц модны рашааны эхийг цэвэрлэх

Тэмдэгжүүлэлтийн ажил

2019 оны 08 сарын 25

Тэмдэгжүүлэлтийн ажил

Судалгаа шинжилгээний ажил

Ойжуулалтын ажил

2019 оны 06 сарын 21

Чигэртэйн голын ай савын БЦГ-ын Таван салаагийн ам Үерт, Нүцгэн голын эрэгт 2 га газарт ойжуулалтын ажил хийгдлээ.

Хяналт шалгалтын ажил

2019 оны 05 сарын 29

Хяналт шалгалтын ажил

БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ӨДӨР

Нэгдсэн хяналт шалгалт

2019 оны 04 сарын 12

Нэгдсэн хяналт шалгалт