Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгууллаа

Сургалтанд зохион байгууллаа

Биотехникийн арга хэмжээ

2021 оны 02 сарын 15

Биотехникийн арга хэмжээ

Биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэлээ

Эко клуб

2021 оны 01 сарын 12

Эко клуб

Аргаль хонины тооллого судалгаа

Тарвагны судалгаа

2020 оны 08 сарын 12

Тарвагны судалгаа

"Зөв дадал, ногоон ирээдүй, нийгмийн хариуцлагатай, байгаль орчинд ээлтэй байгууллага- 2020"

Календарь хэвлүүлэн тараав

Уулын туруутан амьтны мониторинг ажиглалтыг хийж гүйцэтгэлээ

Хөх Сэрхийн нурууны ДЦГ, Чигэртэйн голын ай савын БЦГ-т биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэлээ

Хамгаалалтын захиргааны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж дүгнэлээ