Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Аргаль хонины судалгаа-2022

“Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдал, анхны тусламжийн” сургалт

Судалгааны ажил

2022 оны 09 сарын 23

Цоохор ирвэс бүртгүүлэх зорилгоор байршуулсан автомат камеруудаа буулгаж шалгав

Их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгууллаа

Сургалтанд зохион байгууллаа

Биотехникийн арга хэмжээ

2021 оны 02 сарын 15

Биотехникийн арга хэмжээ

Биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэлээ

Эко клуб

2021 оны 01 сарын 12

Эко клуб

Аргаль хонины тооллого судалгаа

Тарвагны судалгаа

2020 оны 08 сарын 12

Тарвагны судалгаа

"Зөв дадал, ногоон ирээдүй, нийгмийн хариуцлагатай, байгаль орчинд ээлтэй байгууллага- 2020"

Календарь хэвлүүлэн тараав