SPACES төслийн дэмжлэгтэйгээр Чигэртэйн голын ай савын БЦГ-ын орчны бүсийн нөхөрлөлүүд болон малчин иргэдэд зориулсан “адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдал, анхны тусламжийн” сургалтыг Актив Адвенчер Турс Монгол ХХК-ийн сургагч багш нар Хөх Сэрхийн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны мэдээллийн төв болон Чигэртэйн нууранд 2 өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад анхны тусламж болон усан аяллын арга техник, аюулгүй байдлыг бодитоор сурч мэдлээ.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now