Орчны бүсийн Дэлүүн сумын сум дундын эмнэлэгийн 2 эмч ба нийт ажилчдыг оролцуулан эрүүл мэндийн талаар Covid 19-ийн дагуу гаргасан хууль эрх зүйн акт, цаг үеийн мэдээллээр хангах, зөв дадал эзэмшүүлэх зорилгоор Covid 19 вирусийн халдвараас сэргийлэх чиглэлээр гарсан тушаал, зөвлөмж сэдэвт сургалтыг 2021 оны 2-р сарын 05-ны өдөр зохион байгуулж, хамгаалах хувцсыг зөв өмсөх, тайлах дадлага сургалтыг хийлээ.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now