Хөх Сэрхийн нурууны  УТХГ-ын  гол  үнэт зүйл амьтны зураг, танилцуулага, хамгаалагдсан хууль, эрх зүйн заалт (Аргаль хонь, янгир ямаа, халиун буга, цоохор ирвэс) бүхий А3-ын хэмжээтэй календарь хэвлүүлэн орчны бүсийн 80 айл, өрхөд тарааж ажиллав.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now