Дэлүүн сумын Засаг даргын захирамжын дагуу Хамгаалалтын захиргааны хамт олон ба төрийн байгууллагууд болон ард иргэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээ хийж хогыг  Дэлүүн сумын нэгдсэн хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажиллав. Сар бүрийн 19-ний өдөр Сумын төвд их цэвэрлэгээ хийж байхаар болсон юм.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now