Биотехникийн арга хэмжээ

2021 оны 02 сарын 15

Чигэртэйн голын ай савын БЦГ-ын Улаан хөндий хэсэгт Биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж, хөдөлгөөн мэдрэгч автомат камер байршууллаа. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now